Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı

783-2008
28.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı güncellenerek yayımlanmış olup ekte odanız için bir adet gönderilmektedir.

            Kitap 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Odanız bölgesindeki meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar ileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter