Tıp Öğrenci Sempozyumu

528-2008
25.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Adana Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce 2-3 Nisan 2008 tarihlerinde Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipokrat Salonu’nda “Tıp Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. Sempozyum programına “http//lokman.cu.edu.tr/tead/os2008” adresinden ulaşılabilir.

            Odanız Tıp Öğrencileri Komisyonunda görevli arkadaşların anılan Sempozyuma katılımı konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter