Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması

512-2008
22.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

             Türk Tabipleri Birliği’nce yapılan Basın Açıklaması ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof.Dr.Gençay Gürsoy
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

BASIN AÇIKLAMASI
(22.03.2008)

HUKUK VE İNSAN HAKLARI HERKES İÇİN GEREKLİDİR!

AKP’nin kapatılma davasının doğurduğu toplumsal gerilim daha dinmeden, 8 aydır iddianamesi hala ortaya çıkmamış bir çete soruşturmasının uzantısı olarak, Cumhuriyet gazetesinin 83 yaşındaki başyazarı İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sabaha karşı evleri basılarak gözaltına alınmaları son derece endişe verici gelişmelerdir.

Ülkemizin laik kimliğini değiştirmeye kalkanlar veya silahlı çete yapılanmalarıyla demokratik düzeni hedef alanlar elbette titizlikle kovuşturulmalı ve suçlular, konumları ne olursa olsun cezalandırılmalıdırlar. Ancak bu yapılırken, hukuk devletinin temel ilkeleri çiğnenmemelidir.

Laik, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı bir meslek örgütü olarak, bu gelişmeler karşısında  herkesi hukuka ve insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Ayrıca ciddi sağlık sorunları bulunduğunu bildiğimiz, yazar İlhan Selçuk'un sağlık durumu konusunda kamuoyunun vakit geçirmeden aydınlatılmasını bekliyoruz. 

Saygılarımızla
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi