Karanlığa Karşı Beyaz Duruş

398-2008
29.02.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

İlgi:29.02.2008 tarih ve 377-2008 sayılı genelgemiz.

"Karanlığa Karşı Beyaz Duruş" etkinliğimizin 9 Mart 2008 Pazar günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirileceğini ilgi genelgemiz ile duyurmuştuk.

Türkiye sağlık ortamında yaşanan ve hepimizi geleceğimiz hakkında kaygılandıran karanlık tablonun dağıtılmasına yönelik olarak yıllardır sürdüregeldiğimiz kararlı duruşumuzu bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı Haftasının başlangıcı dolayısıyla göstereceğimiz "Karanlığa Karşı Beyaz Duruş" etkinliğine odanız adına katılımın sağlanması yerinde olacaktır.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter