Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı

143-2008
23.01.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA 

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan"Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında YönetmelikTaslağı" ve TTB Hukuk Bürosu'nca mevcut yönetmelikte karşılaştırmalı olaraközet bilgi notu'na www.ttb.org.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Başta muayenehaneler, özelpoliklinikler, tıp merkezleri, dal merkezleri ve güzellik merkezlerini yakındanilgilendiren yönetmelik taslağı buralarda görev yapan meslektaşlarımızındurumunu da önemli ölçüde etkilemektedir.

Konu hakkında odanız bölgesindegörev yapan ilgili kesimlerle bir araya gelerek oluşturacağınız görüş veönerilerinizi en geç 5Şubat 2008 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi bekler,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.

Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter