Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz

048-2008
09.01.2008

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

HalenTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren ve önümüzdeki günlerde TBMMGenel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen "Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası" yasa tasarısı hakkında Türk Tabipleri Birliği olarak görüşlerimizikamuoyu ile paylaşmıştık. Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve "paran kadarsağlık" anlayışının finansal boyutunu oluşturan bu düzenlemenin yasalaşıp,uygulamaya konulması sağlık hakkına erişimde ciddi engellere neden olacaktır.

TTB olarak buyasa tasarısının yasalaşıp, yürürlüğe girmemesi için DİSK, KESK, TMMOB, BASK,Türk Diş Hekimleri Birliği ile birlikte kararlaştırıp açıkladığımız "Herkesİçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" başlıklı etkinliğimize TürkEczacılar Birliği ve TÜR-MOB sahiplenip birlikte olma istemleriniiletmişlerdir. Başka birçok emek ve meslek örgütü de yürüyüşe aktifkatılamasalar bile desteklediklerini açıkladığımız diğer yerel etkinliklerekatılarak destek sunacaklarını bildirmektedirler. Böylece 15 Ocak 2007 günüİstanbul'dan başlayıp sırasıyla Kocaeli, Bursa, Eskişehir'e uğrayıp 17 Ocak 2007günü Ankara'da sonlanacak olan yürüyüşümüz daha da güçlenmiştir.

TabipOdalarımızdan birer temsilcinin İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş içerisinde yeralmak istemeleri doğaldır. Yürüyüşe temsilci göndermek isteyen tabipodalarımızın gerekli organizasyonu yapabilmemiz için 12Ocak 2008 Cumartesi günüsaat 12.00'ye kadar Birliğimize bildirmeleri yerinde olacaktır.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter