TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu

038-2008
08.01.2008

            TABİPODASI BAŞKANLIĞINA

            TTBTurizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 4-8 Mart 2008tarihlerinde Marmara Bölgesi'nde Balıkesir'de gerçekleştirilecektir.

Kurs kontenjanı 140 kişi olup,başvurularda öncelik 24-29 Kasım 2007tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirdiğimiz kursa başvuran ve katılamayanmeslektaşlarımıza tanınacaktır. Kursa katılım ücreti 700,00 YTL*dır.

Odanızbölgesindeki meslektaşlarımızın bilgilendirilmeleri ve kursa katılacakolanların isimlerinin ekteki formla birlikte en geç 1 Şubat 2008 tarihinekadar Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

            Gereğininyapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Banka Hesap No:

T.Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi

Şube Kodu:089

Hesap No:00158007281179118

NOTLAR

1-T.Vakıflar Bankası ile yapılan protokol gereği bankayahavale ücreti ödenmeyecektir. Üyelerimize iletilmesini rica ederiz.

2-Katılım 140 kişi ile sınırlıdır.

Ek:Katılımcı Formu

*(Katılım ücretine kurs kitabı, açılış kokteyli,cafe-break'ler, öğleyemekleri, gala yemeği dahildir.)

 

TTB TURİZM SAĞLIĞI VE HEKİMLİĞİ KURSU

HEKİM BİLGİ FORMU

       
   
 
 
 

 

 

 


Ad-Soyad                             :..................................................................................

Cinsiyet                                               :Bayan( )                             Bay ( )

Varsa UzmanlıkDalı       :..................................................................................

Yazışma Adresi                 :..................................................................................

                                               ...................................................................................

                                               Posta Kodu:.........................               Şehir:..........................

Telefon                                İş:........................................

                                               Ev:.......................................

                                               Fax:......................................

 

DoğumTarihiniz                              :..................................................................................

TC Kimlik Numarası                       :...................................   Kan Grubu :......................

En Son MezunOlduğunuz Okul    :..................................................................................

MezuniyetTarihi                              :..................................................................................

BildiğinizYabancı Diller                               :..................................................................................

BağlıOlduğunuz Tabip Odası      :..................................................................................

Tabip OdasıÜye Kayıt No             :..................................................................................

 

ResmiGöreviniz ve Adresi            :..................................................................................

                                                               ...................................................................................

Telefon                                                :..................................................................................

 

ÇalışmaktaOlduğunuz Turizm Tesisleri ve Adresleri

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

            ..................................................................................................................................

Telefon veFaks Numaraları

            ..................................................................................................................................

 

ÇalışmaktaOlduğunuz Turizm Tesisinde Çalışma Koşullarınız ve Ücretleriniz  nasıldır?

(Tesisle anlaşmavb. konular)      

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Turizm SağlığıKonusunda Varolan Araştırmalarınız:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

TTB Turizm veSağlık Kolu'na İletmek İstediğiniz Konular

(Kursprogramına dahil edilmesini istediğiniz konular, vb.)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Turizm SağlığıMevzuatları Konusunda Düşünceleriniz

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tabip Odası Onayı                                                                           BaşvuranHekimin Adı-Soyadı-İmzası