Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri

010-2008
02.01.2008

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği'nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartıücretleri 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzereaşağıdaki fiyatlar üzerinde verilecektir.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Belge Adı

Ücreti

Protokol Defteri

16.50 YTL

Asgari Ücret Kitabı

16.50 YTL

Kimlik Kartı

15.00 YTL

Yaka Rozeti

3.50 YTL