2008 Katsayıları

2034-2007
20.11.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            6023 sayılı Yasamızın verdiği yetkiçerçevesinde tabip odalarımızın önerileri ve enflasyon oranları doğrultusundakatsayıları belirliyoruz.

            Özellikle son birkaç yıldır;belirlediğimiz asgari ücretler ile gündelik hayatta alınan ücretler arasındakifarkın en aza indirilmesi konusunda hepbirlikte çaba sarfediyoruz.

Odalarımızın 2007 yılında uygulanmasınıistedikleri katsayı önerilerini bölgelerinde olabildiğince geniş hekimkatılımıyla belirleyerek en geç 10 Aralık 2007tarihine kadar Birliğimize göndermeleri için gereğini rica eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter