Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı

1926-2007
30.10.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            SağlıktaDönüşüm Programının önemli ayaklarından birisi olan Kamu Hastanelerininİşletmeleştirilmesi gerçekleştirmek üzere hazırlanan "Kamu Hastane BirlikleriPilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyalİşler Komisyonu'nda 1.11.2007tarihinde görüşülmeye başlanacaktır.

            TürkTabipleri Birliği olarak Sağlıkta Dönüşüm programının uygulanmaya başlandığıgünden bu yana sağlık hakkı çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelemizin buaşamasında özlük haklarımızın korunması ve geliştirilmesi, halkın sağlıkhizmetlerine ulaşımının zorlaştırılmaması için yeniden bir seferberliğe ihtiyaçolduğu açıktır.

            Buamaçla 2 Kasım 2007 Cuma günü saat 10:00'da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi binasında odabaşkanlarımızın Kamu Hastane Birlikleri ve Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Yasa tasarılarını görüşmek ve Acil Eylem Takvimini belirlemek üzerebir araya gelmeleri uygun olacaktır.

            Toplantıyakatılımınız bugüne dek hep birlikte yürüttüğümüz sağlık hakkı mücadelemizinbundan sonraki seyri açısından değerlidir.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Ek:Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması HakkındaKanun Tasarısı
Toplantı Programı
10:00               Değerlendirme
12:30               Basın Açıklaması
17:00               Hekim Milletvekillerive TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri ile Toplantı