Toplu SMS sözleşmesi

1858-2007
25.10.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            İlgi:24.09.2007 tarih ve 1413-2007 sayılıgenelgemiz.

            İlgi genelgemiz ile TelekomünikasyonKurulu'nun almış olduğu karar gereğince 15.10.2007 tarihinden itibaren SMSfaturalandırma işleminin sadece GSM operatörleri tarafından yapılacağınıbildirmiş ve Türk Tabipleri Birliği'nce tabip odalarımızı da kapsayan merkezimesaj sistemi anlaşması yapılacağını ve odanızın bu sisteme dahilolup/olmayacağını, dahil olacak ise aylık SMS gönderimi miktarını talepetmiştik. Odalarımızdan gelen yanıtlar Birliğimizce değerlendirilmiş ve sistemedahil olmak isteyen tabip odalarının aylık yaklaşık 500.000 SMS gönderdiğibelirlenmiştir.

            Bemsoft firmasının tarafımızasunduğu teklifte bir SMS fiyatı 0.055 YTL(KDV dahil, ÖİV hariç)'dir. 

Ekte sisteme dahil olmak isteyen tabip odalarımızındoldurması gereken sözleşme bulunmaktadır. Sözleşmenin doldurularak en kısasürede Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Yine ekte sunulan Taahhütmü Grupmesajcell Tarifesi'ndeodanızca gönderilecek SMS sayısına ilişkin fiyatlar belirtilmektedir.Odalarımızca bir yıl içerisinde gönderilen mesajların sayısı toplam ücretibelirleyecektir(Örneğin a odası yılda 100.000 SMS, b odası yılda 100.000 SMS, codası yılda 100.000 SMS yolladı, bu durumda her odanın fiyatlandırması 100.000SMS ücretinden değil, toplamı olan 300.000 SMS'in karşılığı olan fiyattarifesine göre ücretlendirilecektir). Odanızın yıllık göndereceği SMSsayısının gerçeğe en yakın rakam olarak belirlenmesi önemlidir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter