Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım'da Ankara'dayız!

1804-2007
16.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Mühendisve Mimar Odaları Birliği'nce 3 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan"Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım'da Ankara'dayız!"mitingi ile ilgili hazırlanan afiş ve broşür ekte sunulmuştur.

            Odanızbölgesindeki meslektaşlarımıza duyurulması ve katılımlarının sağlanmasıkonusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Miting Tarihi              :3Kasım 2007
Toplanma Saati           :10:00
Miting Saati                :13:00(SıhhıyeMeydanı)
Toplanma Yeri            :Tren Garı Önü