Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine" ilişkin yasal hazırlık

1367-2007
17.09.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            10.09.2007tarih ve 1319-2007 sayılı genelgemizde belirttiğimiz üzere TTB Genel YönetimKurulu toplantısı 22Eylül 2007 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

            SağlıkBakanı Prof.Dr.Recep Akdağ 12.09.2007 tarihinde yaptığı açıklamada "Kamuda çalışanhekimlerin tam gün çalışması ve yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine"ilişkin yasal hazırlık içerisinde olduklarını belirtmiştir.Gerçekleştireceğimiz GYK toplantısında gündem maddesi olarak görüşeceğimiz bukonunun odanız bölgesindeki meslektaşlarımızla tartışılarak, toplantıyahazırlıklı gelinmesi yararlı olacaktır.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter