TUS Dersaneleri

1262/2007
24.08.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: TUS Dershaneleri.

Birliğimiz tarafından Milli EğitimBakanlığı ile yapılan yazışma üzerine tarafımıza gönderilen ekli yazıdan daanlaşılacağı üzere ülkemizde TUS Dersanesi olarak hizmet vermek üzereyetkilendirilmiş herhangi bir kurum/kuruluş bulunmamaktadır.

Halen bu alanda faaliyet gösterdiğibilinen dersanelerin saptanması ve faaliyetlerinin denetlenebilmesi amacıylailinizde bu yönde faaliyet gösteren dersanelerin isim ve adreslerinintarafımıza bildirilmesini bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter