Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri

 

1206/2007

30.07.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlarından Sevgili Dr. Füsun Sayek adına Sayek Ailesi'nin düzenlediği Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 11-18 Ağustos 2007 tarihlerinde Arsuz-İskenderun'da İskender Sayek Evi'nde gerçekleştirilecektir. Etkinlik programına http://www.fusunsayek.org/ adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
            Genel Sekreter