Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım

1073-2007
25.06.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği'nce 13-14 Ocak 2007tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen "Kentlerde Sağlık Örgütlenmesi veSağlık Hizmetlerinin Entegrasyonu" başlıklı Atölye Çalışmasının raporlarıderlenerek "Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım"başlığında kitap haline getirilmiştir. Anılan kitaptan ekte odanız kütüphanesiiçin gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

"Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım" için tıklayınız...