Aşı Haftası

649-2007
17.04.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            16-22 Nisan 2007tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde 24 ülkede "Aşı Haftası"gerçekleştirecektir.

AvrupaBölgesinde aşısız ya da eksik aşılı 600.000 çocuğun aşılarının tamamlanmasınıhedefleyen bu faaliyette, ülkemizde de yaklaşık 115.000 çocuğun aşısız ya daeksik aşılı olduğu gerçeği ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek buçalışmada, tabip odalarımızın işbirliği ve destek önerilerine olumlu birhassasiyetle yaklaşmaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter