İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu

468-2007
26.03.2007

               TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

               Hacettepe Üniversitesi TıpFakültesi İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi(HİEM)'nin gerçekleştireceğiİlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu'nailişkin yazısı ve eki ilişiktedir.

               Odanız bölgesinden İlkyardımEğitici Eğitimi alan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi konusunda gereğinirica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter