20 Mart'ta Saat 20:00'de SAVAŞA DUR DE

429-2007
16.03.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            ABD'nin Irak'ı işgalinin 4. yılınedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaş ve işgal karşıtıetkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede; 16 Mart 2007 Cuma günü saat 12:30'da Ankara'daYüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD elçiliğine yürüyüş yapılacaktır.17 Mart 2007Cumartesi günü ise tüm dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralelolarak, İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda ülkenin dört bir yanındangelenlerin katılımıyla miting yapılacaktır. Miting için Haydarpaşa NumuneHastanesi önünde buluşulacak ve 12:45'den itibaren İskele Meydanına yürüyüşbaşlayacaktır.

            20 Mart 2007 Salı günü ise TürkTabipleri Birliği'nin de içinde yeraldığı Sivil Toplum Örgütlerince başlatılan,savaşın ve ölümlerin durdurulması için herkese çağrıda bulunduğumuz "20 Mart'taSaat 20:00'de SAVAŞA DUR DE-BİR IŞIK YAK, BİR SES VER" etkinliğigerçekleştirilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter