Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

356-2007
28.02.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TCSağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nce gönderilen "Yan DalUzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği Taslağı" ile ilgili yazı ve ekiilişiktedir.

            YanDal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği Taslağının odanızca incelenerek,görüşlerinizin en geç 13 Mart 2007Pazartesi günü Birliğimizde olacak şekilde gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter