30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi

134/2007
27 Ocak 2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA;

AKPHükümetince TBMM gündemine getirilen "Torba Yasa"sı30 Ocak 2007 Salı günü görüşülecektir.

  • 100-150 Dolara Hekim İthali Yoluyla Emeğimizin Ucuzlatılması...
  • Sağlık " Alanı"nın Uluslararası Sermayeye Açılması...
  • Hekimlerin ve Hastaların Sigorta Şirketlerinin Kıskacına Alınması...
  • Eğitim Hastanelerine Müdahale ve Sağlıkta Keyfi Kadrolaşma...
  • Klinik Şef ve Şef Yardımcılarının Liyakate Değil Sadakate Göre Sınavsız Atanması...
  • Mevcut Eğitici Kadroların Kaderinin Sağlık Bakanlarının Keyfine Bırakılması...
  • Radyoloji Çalışanlarının Çalışma Sürelerinin Uzatılmasına Karşı

30 Ocak 2007 SalıGünü tüm Türkiye'de itiraz eylemigerçekleşecektir. Bu Yasa'ya ilişkin olarak tabipodalarımızdan hekimlere, vatandaşlara ve bölgemilletvekillerine yönelik olarak bir bilgilendirme çalışmasıyapılması son derece önemlidir.

Tüm Türkiyegenelinde yürütülecek etkinliklerin yanı sıra, odaolarak görevlendireceğiniz bir meslektaşımızın 30 Ocak 2007Salı günü Ankara'da olması ve TBMM'ye giderekgörüşmeleri izleme, basın açıklaması yapma,milletvekillerine ve kamuoyuna yönelik çalışmalaraçısından etkili olacaktır.

Gereği içinbilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTBMerkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Tarih: 30 Ocak 2007
Saat: 09:00
Yer: TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat: 4 Maltepe - Ankara