Torba Yasa

133-2007
26.01.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Kamuoyunda "Torba Yasa" olarakbilinen "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat veÇalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzıİcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" TBMMgündemine görüşülmek üzere alınmış bulunmaktadır.

            "İthal Hekim", "Zorunlu MaliSigorta", "Şef-Şef Yardımcılığı Atamaları, Kadrolaşma" ve "Radyasyon OrtamındaÇalışanların Günlük Çalışma Süreleri" gibi konuları içeren bu tasarı, biryandan hekim emeğini ucuzlatmayı ve eğitim hastanelerinde kadrolaşmayı, diğeryandan Sağlık Bakanlığı'nı sorumluluktan arındırarak hekim ve hastayı sigortaüzerinden karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır.

Hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkınıgözetmeden sağlık ortamını piyasa ve siyasi kadrolaşmaya teslim etmeye yönelikbu girişime karşı TTB Merkez Konseyi 27 Ocak 2007 Cumartesi günü Basın Toplantısıile başta Hükümet olmak üzere tüm milletvekillerini "hekimlerin başına torbageçirmeyi" amaçlayan bu yasa tasarısını yasalaştırmamaları yönünde uyaracak vemuhtemel görüşme günü olan 30 Ocak 2007 Salı TBMM önünde tepkisini dilegetirecektir.

Bu çerçevedetabip odalarımızın 30Ocak 2007 Salı günü bölgelerinde sağlık birimlerinde hekimlerlebuluşarak "Hekimler Torbaya Girmek İstemiyor" temasını içeren BasınAçıklamalarıyla "itiraz eylemi" gerçekleştirmeleri yerinde olacaktır.

Gereğinin hep birlikte yapılacağı inancıyla,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Not:Daha önce odalarımıza gönderilen"Biz aşağıda imzası olan hekimler" başlıklı imza kampanyamızın bu süreçtehızlandırılarak yaygınlaştırılması ve en geniş hekim kitlesiyle paylaşılmasıyerinde olacaktır.