Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık

1891-2006
06.12.2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Son günlerde sıkça gündemde olan namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık ilgili kurumların sorumluluk alanını genişletmeye başlamıştır. Evlilik dışı gebelik, intihar girişimleri ile ortaya çıkarılan, kadınların yaşamının yok edilmesine yönelik tehdit biz hekimleri ve ilgili devlet kurumlarını bu konuda yaşamı koruyucu önlemler almaya zorlamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği olarak meslektaşlarımızın bu konuda gösterdiği duyarlılığın arkasındayız ve oluşturduğumuz bir kampanya ile bu tavrın genelleşmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Endişemiz odur ki, olayların medyatik hale gelmesi, son zamanlarda giderek artan hekimlere yönelik şiddete bir yenisinin daha eklenmesi ve hekimlerin can güvenliğinin tehlikeye düşmesi, genç kadınların doktora gitmelerinin engellenmesiyle, sağlık haklarını kullanmalarının önünde bir engel oluşturma olasılığıdır.

Türk Tabipleri Birliği olarak, namus cinayetine yol açacak bir durum ortaya çıktığında ilgili kişinin de onayını alarak gerekli kurumsal korumanın yapılmasını, medyanın bu işten haberdar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu tür olaylarda sonuç alabilmek için tabip odalarımız ve Merkez Konseyi’miz tarafından konunun izlenmesi gerektiği inancındayız. Hekim arkadaşlarımızın bir yandan olayı saptadıkları şehrin idari yapılarına başvuruda bulunurken, diğer yandan da bölgelerindeki odalarına ve Merkez Konseyi’ne başvururak konunun izlenmesini talep etmelidirler.

Odanız bölgesindeki meslektaşlarımızın bu doğrultuda bilgilendirilmesi için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter