Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri

1808-2006
27.11.2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.12.2006 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinde verilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter


Belge Adı

Ücreti

Protokol Defteri

15.00 YTL

Asgari Ücret Kitabı

15.00 YTL

Kimlik Kartı

10.00 YTL

Yaka Rozeti

3.00 YTL