"Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)" başlıklı broşür

1653-2006
30.10.2006

 

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

     Türk Tabipleri Birliği’nce yayınlanan “Ödenmeyecek:İlaç(Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşürümüzden odanız kütüphanesi için ekte gönderilmektedir.

 

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 

 Broşüre ulaşmak için tıklayınız...