TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi

1582-2006
10.10.2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

                24-25 Haziran 2006 tarihlerinde yapılan TTB 54. Büyük Kongresi’nde alınan karar ile örgütümüzün Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaparak toplanması ve 54. Büyük Kongre gündeminde olan konuların değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi (seçimsiz), çoğunluk aranarak 11-12 Kasım 2006 tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda(Yücetepe-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır.

                6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.  

                TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi’nde örgüt olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiren sonuçlara ulaşacağımızdan emin olarak, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 

Not:TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi sürecinde Ankara’da konaklamak için yer talebiniz olduğu takdirde en geç 10 Kasım 2006 tarihine kadar Merkez Konseyi Sekreteryası ile ilişki kurduğunuzda rezervasyon için seçenekler sunularak yardımcı olunacaktır.


 

                Sayın Delegemiz,

                24-25 Haziran 2006 tarihlerinde yapılan TTB 54. Büyük Kongresi’nde alınan karar ile örgütümüzün Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yaparak toplanması ve 54. Büyük Kongre gündeminde olan konuların değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi (seçimsiz), çoğunluk aranarak 11-12 Kasım 2006 tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda(Yücetepe-ANKARA) ekteki gündemle toplanacaktır. 

                6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60.maddesinin 2 paragrafında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

                Ayrıca yasamız gereği Büyük Kongre’ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlar nedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.

                TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi’nde örgüt olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiren sonuçlara ulaşacağımızdan emin olarak, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 

Not:TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi sürecinde Ankara’da konaklamak için yer talebiniz olduğu takdirde en geç 10 Kasım 2006 tarihine kadar Merkez Konseyi Sekreteryası ile ilişki kurduğunuzda rezervasyon için seçenekler sunularak yardımcı olunacaktır.

 


GÜNDEM

 18 Kasım 2006 Cumartesi

Saat:09:30

                1-Açılış ve Kongre Başkanlık Divanı Seçimi

                2-55. Olağanüstü Büyük Kongre Gündeminin Okunarak Oy’a Sunulması      

                3-Karar Önerilerinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması

                4-Türkiye Tıp Ortamı/Sağlık Politikaları/Özlük Hakları

 

19 Kasım 2006 Pazar

Saat:10:00

                Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Devam Edilmesi

 

YER:Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe – ANKARA