11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği

1537/2006
4 Ekim 2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            08-12 Kasım 2006 tarihlerinde Antalya Maritim Pine Beach Hotel, Atlantis Resort Hotel’de yapılacak olan 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği değerlendirilecektir.

 

            Stand açmak isteyen tabip odalarının 28 Ekim 2006 tarihine kadar TTB Pratisyen Hekimler Kolu’na bilgi vermesi gerekmektedir.

 

            Bilgilerinize sunulur.

 

            Saygılarımızla;
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreteri