Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı

 

 

1520-2006
30/09/2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA;

 

Bilindiği üzere Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği olarak örgütsel, hukuki girişimlerimiz olmuştu. 15 ağustos 2006 tarihinde Tabip Odası Başkanları ile birlikte Sağlık Bakanı sn. Prof.Dr. Recep Akdağ ile görüşülmüş ve ekte gönderdiğimiz metinde yer alan önerilerimiz kendisine iletilmişti. Aynı toplantıda Atama Nakil Yönetmeliğinde gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varılmıştı. Ekte gönderdiğimiz yazı uyarınca Sağlık Bakanlığı Tabip Odası temsilcilerini İllerde PDC’nin belirlenmesi amacıyla toplantıya davet etmektedir.  

 

TTB Merkez Konseyi olarak bu tür ortaklaşabileceğimiz çalışmaları önemsiyoruz. Ekte yazılı tarihlerde Odanız adına yetkilendireceğiniz bir temsilcinizi göndermenizi değerlendirmenize sunuyoruz.

 

Toplantılara katılım sağlandığı takdirde:

  • 15.08.2006 tarihinde hep birlikte oluşturarak Sağlık Bakanlığına sunduğumuz görüşlerimizin Oda temsilcileri açısından rehber olacağı kanaatindeyiz.
  • Oda bölgenizden toplantıya katılacak olan İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve varsa Başhekimlerle önceden temasa geçilmesi İl’in ihtiyacının saptanması açısından yararlı olacaktır. 
  • Toplantıya Odanız adına katılacak temsilcinizin isminin Merkez Konseye bildirilmesi,
  • Sürecin her anında iletişimin arttırılması ve koordineli çalışmamızın temsilcisi olduğumuz hekimlerin özlük haklarının korunup geliştirilmesi adına hayati önemde olduğunu hatırlatmak isteriz.
  • Toplantılarda temel hassasiyetimizin tek bir meslektaşımızın dahi mağdur olmayacağı, Ülke gerçeklerini göz önüne alan, hizmetin gerçeklerine uygun, eş durumu vb. gözeten, eşitlikçi, adil, nesnel, denetlenebilir, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

 

Bu nedenle toplantılarda olursa varılan mutabakat metninin bir örneğinin Merkez Konseye bildirilmesi, mutabakat sağlanmadığı takdirde mutlaka muhalefet şerhinin yazılı olarak gerekçesi ile birlikte konulması gerektiğini ilerde doğabilecek hukuki ve örgütsel sıkıntıları önlemek adına hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

                                                                                             

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image