Genel Yönetim Kurulu

1938-2006
04.09.2006

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği'nin örgütsel işleyişi içerisinde karar alma süreçlerine önemli katılım mekanizmalarından birisi olan Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 23 Eylül 2006 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır.

            Örgütümüzün önümüzdeki dönem çalışmalarının daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için toplantıya katılımınız önemli olup, Odanız adına iki temsilcinin yetkilendirilmesi yerinde olacaktır(Mümkünse biri yönetim kurulu üyesi- tercihen başkan ya da genel sekreter, biri de delege).

            GYK taslak gündemi aşağıda olup toplantı gündemine dair önerilerinizi ve Odanız adına katılacakların isimlerini 15 Eylül 2006 tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter

 GYK Taslak Gündemi

1-Türkiye-Tıp-Sağlık ortamı(1 Temmuz genelgesi, Atama Nakil Yönetmeliği, Aile Hekimliği, İthal hekim vb.)

2-Önümüzdeki dönemde TTB öncelikleri ne olmalıdır?

3-TTB 55. Büyük Kongre hazırlıkları

 

Toplantı Yeri:İçkale Otel, GMK Bulvarı No:89, Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarihi:23 Eylül 2006 Cumartesi

Toplantı Saati:09:30