Lübnan'a asker gönderilmesin

1388/2006
2 Eylül 2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA;

            İsrail’in “Büyük Ortadoğu Projesi” kapsamında Lübnan’a yönelik başlattığı saldırının tüm insanlığın vicdanını yaralayarak yeni bir evreye geldiği bu günlerde, ABD ve İsrail Birleşmiş Milletler Gücünü bölgeye konuşlandırarak kendi çıkarlarını garanti altına almak istemektedir. TTB bölgeye askeri güç gönderilmesinin Türkiye’yi ateşin içerisine atmak anlamına geleceğine ve Lübnan’a insani yardımın askerler eliyle değil, sivil örgütler eliyle yapılması gerektiğine inanmaktadır ve bu göreve taliptir.

            AKP Hükümeti bölgeye asker gönderme istemini kamuoyu ile paylaşmış,  TBMM’ni Hükümete bölgeye asker gönderme yetkisi veren tezkereyi görüşmek üzere 5 Eylül Salı günü olağanüstü toplantıya çağırmıştır.         

            Bu gelişmeler ışığında Emek Platformu Başkanlar Kurulu dönem sözcüsü DİSK’in daveti üzerine 1 Eylül Cuma günü saat 13.00’de TTB toplantı salonunda toplandı. Toplantıda Emek Platformunu oluşturan örgütlerin Başkanlarının bu sürece dair değerlendirmelerini ifade etmesinin ardından, görüş birliğine varılamadığı görüldü. Bunun üzerine Emek Platformu içerisinde bulunan ve Ülkemizin Lübnan’a asker göndermesinden endişe duyan örgütlerin tüm topluma yönelik ortak bir çağrıda bulunmalarına karar verildi.

             2 Eylül günü TTB toplantı salonunda tüm kamuoyuna yapılan ve ekte yer alan basın açıklaması ile tezkerenin TBMM’de görüşüleceği gün olan 5 Eylül Salı günü Ankara’da tüm toplum kesimlerinin vicdanlarından geçen sesi haykırabilecekleri bir ortamın hazırlanacağı duyuruldu.

            5 Eylül Salı günü Ankara’da saat 14:00’de yapılacak olan “Lübnan’a asker gönderilmesin” çağrılı büyük barış buluşmasına tüm tabip odalarımızın katılım yönünde gösterecekleri çaba hekimlerin bu konudaki kararlılığının ifadesi olacaktır.

            Türkiye’nin sonu belirsiz bir maceranın içerisine sürüklenmek istendiği bu dönemde böylesi bir girişimin tarihsel bir görev olarak önümüzde durduğuna inanıyoruz. Irak’ta yaşanan gelişmeler 1 Mart tezkeresine hayır demekle ve örgütlü-örgütsüz tüm toplum kesimleri ile birlikte TBMM’den geçmesine engel olmakla ne denli doğru bir tutum alındığını göstermektedir. İnanıyoruz ki bu kez de tarih vicdanının sesine kulak verenleri haklı çıkartacak, işgalci güçlerin baskısına boyun eğenleri ise mahkum edecektir.

            Gereği için bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter