MERKAP

 

1289/2006
10.08.2006
                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
                Birlik ve odalar bünyesinde etkin bir faaliyet yürütmede ve üyelerimizle iletişim kurmada güvenilir bir kayıt sistemi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla; Birliğimizce Merkezi Kayıt Programı’nın (MERKAP) altyapısı 2003 yılında oluşturulmuştu.
                TTB’de kullanılan merkezi program güncellenmiştir ve odanızdaki üye kayıtlarının yeniden merkezi programa yüklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda en kısa sürede üye kayıtlarınızın tümünün kullandığınız program aracılığıyla bize gönderilmesi gerekmektedir. Tüm verilerin merkezi programa aktarımından sonra, güncellenen üye bilgilerinin haftalık, tüm verilerin de ayda bir merkezi bilgisayara gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter