TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

1232/2006
1 Ağustos 2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

 

                TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 16 Eylül 2006 Cumartesi günü Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde aşağıdaki yer ve saatte gündemli olarak yapılacaktır.

 

                Toplantıya katılacak odaların, ek gündem önerileri ile birlikte aşağıdaki sorulara en geç 01 Eylül 2006 tarihine kadar cevap vermeleri ve TTB İşçi Sağlığı Kolu’na göndermeleri gerekmektedir.

               

  1. Odanız bölgesindeki aktif işyeri hekimi sayısı
  2. Odanız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu var mı?
  3. Komisyon var ise üyelerinin adı-soyadı ve e-posta adresleri
  4. 2006–2008 döneminde görev yapacak 1 asil, 1 yedek Kol Temsilcisinin adı ve soyadı

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi a.

Dr. Altan Ayaz

Genel Sekreter

 

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.

Dr. Celal Emiroğlu

Başkan

 

 

Yer:        Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

                GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih:    16 Eylül 2006 Cumartesi

Saat:      09:30

 

Toplantının Gündemi:

  1. 2004–2006 Çalışma Raporunun sunumu
  2. Tabip odalarının İSİH Komisyonlarının 2006-2008 yılı için çalışma programları, amaç ve hedefleri
  3. 2006–2008 dönemi Kol Çalışma Programı’na ilişkin tabip odalarının görüş ve önerileri
  4. Yürütme Kurulu seçimi
  5. TTB Ara Genel Kuruluna sunulacak karar önerileri
  6. Diğer