Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

1225/2006
27 Temmuz 2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını hedefleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 26 Ağustos 2006 tarihinde yapılacaktır.

            Anılan toplantıya Tabip Odanız adına bir yönetim kurulu üyenizin (tercihen genel sekreter) katılması beklenmektedir. Toplantının programı daha sonra iletilecektir. Katılımcının isminin  14 Ağustos 2006 tarihine kadar Merkez Konseyi sekreteryasına iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter