Cumhurbaşkanı ziyareti

1196/2006
19 Temmuz 2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak 19.07.2006 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e bir nezaket ziyaretinde bulunduk.

 
Yaklaşık bir saat süren ziyaret samimi bir havada geçmiştir. Ziyaret esnasında başta son dönem güncel sağlık sorunlarına ve çözüm önerilerine değinen Merkez Konseyi üyeleri, ekonomik, sosyal alanda yaşanılan hak kayıpları konusunda sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi sunmuşlardır. TTB Merkez Konseyi üyeleri  Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşlerinin paralellik taşıdığını memnuniyetle görmüşlerdir.  Önümüzdeki günlerde ülkemizin sağlık düzeyinin yükselmesi ve hekimlerin çalışma ortamlarından özlük haklarına kadar bir dizi iyileştirmenin yapılması konusunda sayın Cumhurbaşkanının çalışmalarımızı titizlikle izleyeceğinden ve destek vereceğinden emin olan duygularla görüşme sonuçlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Türkiye sağlık ortamının sorunlarına çözüm arayışlarını ilgili tüm yetkililer ve taraflarla görüşerek çözme çabalarını sürdürme kararlılığındadır. Bu görüşmelerin gereğinin kurgulanacağı TTB programı üzerindeki çalışmalarımız sürmektedir.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi a.
            Dr. Altan Ayaz
            Genel Sekreter