Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu

1074-2006
20.06.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu (2002-2006) ilişikte odanız için gönderilmiştir.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi Adına
                Dr.Orhan Odabaşı
                Genel Sekreter