Danıştaydaki silahlı saldırı

ACELE ve ÖNEMLİDİR!

846-2006

17.05.2006

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           Bugün hepimizi derinden üzen Danıştay’daki silahlı saldırı sonrası TTB Merkez Konseyi’nce Danıştay Başkanı ziyaret edilmiş ve ekteki Basın Açıklaması yapılmıştır.

           Türk Tabipleri Birliği olarak ilgili kuruluşlarla birlikte bir program çalışması başlatılmıştır.

           Konuyla ilgili odalarımızca gerekli duyarlılığın gösterileceği inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi Adına
Dr.Orhan Odabaşı
Genel Sekreter

 

 

 

17.05.2006

BASIN AÇIKLAMASI

TÜM TOPLUMA HEKİMLERİN DUYURUSUDUR

Bugün ülkemizde, başkentin merkezinde Danıştay 2. Daire başkan ve üyeleri görev başında iken çalışma odasına giren bir saldırganın silahlı saldırısına maruz kalmışlardır. Bu saldırı karşısında derin infial duygumuzu paylaşmak isteriz.

           Ancak bu YETMEZ artık.

           Günlerdir kimi yayın organlarının hedef gösterdiği, adli kuruluşlar ve yargı mensupları bu ülkenin Başbakanı ve Hükümetin de her vesile ile bu kuruluşlara yönelik hürmetsiz ve hiçbir demokratik teamüle uymayan söz ve tutumlarının olduğu bir ortamda saldırıya uğramışlardır.

Bir toplum olmanın en temel unsurlarından birisi olarak adalet duygusunun gelişmesinde önemli işlevi olan yargı organlarına bazı resmi anayasal kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşların açık müdahaleleri bugün Danıştay 2. Daire üyelerine yapılan bu saldırı ile bir üst boyuta çıkmıştır. Ülkemizde yaygınlaşma eğilimi gösteren “planlı bir şiddetin” adalet organlarına dahi bu denli sirayet ettiği bu ortamda toplum olmanın, birlikte yaşamanın en temel değerleri büyük tehlike altındadır.

Sadece bugünümüzün değil, geleceğimizin de temel dayanakları yok olmaktadır.

Bu şiddet ülkemizde özgürlükten, aydınlıktan, demokrasiden, barıştan, laik düzenden yana olan herkese yöneltilmektedir.

Varlık sebebinin gereği şiddeti mutlak reddeden biz HEKİMLERİN;

Her türlü gericiliğe, karanlığa ve şiddete karşı, ülkemizde özgürlük, demokrasi, aydınlık ve sevgiden yana insanca yaşanabilecek bir Türkiye için her türlü sorumluluğumuzu yerine getireceğimiz kuşkusuzdur.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ