Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları

845-2006

17.05.2006

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

           Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları, hekimlik meslek uygulamalarımızı ve insanlarımızın sağlık haklarına dönük olumsuzlukların arttığı bir dönemde, üyelerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşmiştir.

           Türk Tabipleri Birliği’nin iyi hekimlik değerleri ve yarattığı geleneğin ülkemizin bağımsızlık ve demokratik, laik bir Türkiye mücadelesinde meslektaşlarımızın ortaya koyduğu duyarlılık ve tutum sağlık camiasına ve topluma umut vermiştir. Önümüzdeki dönemde önemli sorumlulukları üstlenecek ve örgütümüzü daha da ileriye götürecek siz meslektaşlarımızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi Adına
Dr.Orhan Odabaşı
Genel Sekreter