İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi

17 Nisan 2006
619/2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun 25.03.2006 tarihli toplantısı ile karara bağlanan İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi ektedir.

         TTB Yönerge ilkelerine uygun olarak İleri Eğitim Modülleri Sertifika Kurslarını başlatmıştır.

         İlk olarak Risk Değerlendirme Eğitim Modülü TTB web sayfasında açılmış olup; ekte bulunan başvuru formunu dolduran üyelerinizin tamamının başvuruları değerlendirmeye alınarak kurslar başlatılacaktır.

         Odanız bölgesindeki aktif işyeri hekimlerinin bilgilendirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Celal Emiroğlu                                                        Dr. Orhan Odabaşı
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Adına                TTB Merkez Konseyi Adına
Başkan                                                                        Genel Sekreter

 

Ek:

İşyeri Hekimliği İleri Eğitimleri Sertifika Kursu Yönergesi