Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı

14.04.2006
617-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’na inmiş bulunmaktadır.

         Alınan bilgilere göre Yasa Tasarısı 18.04.2006 Salı günü TBMM’de görüşülecektir. Temel yasa olarak görüşülecek olan bu yasa tasarısının aynı gün içerisinde (ana muhalefet partisinin TBMM Genel Kurulu’nu terk etmesine rağmen) yasalaşması olası görünmektedir.

         DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği olarak, referandum sürecinde açıklandığı gibi, 18.04.2006 Salı günü yasa tasarısı TBMM’de görüşülürken illerden gelecek yöneticileri ile Ankara’da bir programı hayata geçireceklerdir. Tabip Odalarımızın içinde bulunduğumuz oda seçimleri de göz önüne alınarak -olanaklar dahilinde- katkıda bulunmalarını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter