Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı

13.04.2006
612-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na ilişkin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK)’nca  alınan karar gereğince; “15 Nisan 2006 Cumartesi günü saat 12:30’da tüm illerde AKP il binaları önüne siyah çelenk bırakılacak ve basın açıklamaları yapılarak oturma eylemi” programı gerçekleştirilecektir.

         Tabip Odalarımızın da bu etkinlikte aktif olarak yeralmaları konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         Dr.Metin Bakkalcı
         TTB Merkez Konseyi
         II. Başkanı