6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi

454 /2006
23.03.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 23 Mart 2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Buna göre, yasanın Cumhurbaşkanı’nca onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Nisan 2006’da yapılacak olan oda genel kurulu süreçlerinde TTB Büyük Kongresi’nin toplanması doğrultusunda delege seçimleri yapılması mümkün olacaktır.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasayla ilgili değerlendirme ve sürecin ayrıntılarına ilişkin bilgiler, TTB Merkez Konseyi’nce tabip odalarına en kısa süre içerisinde iletilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter