Referandum 2006

21.03.2006
443-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         Referandum 2006 kampanyasında kurulacak olan her sandık sorumlusunun oy dökümünü bildirip imzalaması için hazırlanan “Oy Tespit Tutanağı” ekte bulunmaktadır. Aynı belge TTB Referandum2006 web sitesinde “Referandum Materyalleri” başlığı altında da yer almaktadır. KESK ve DİSK’in de yerel örgütleriyle paylaştığı ve sandık bulundurarak kampanyaya katılacak diğer kuruluşlara da iletilecek olan bu tutanağı çoğaltıp, ilinizdeki Referandum2006 irtibat noktasına ve sandıkların bulunduğu yerlere ulaştırmanız,

İlinizde belirlenmiş/belirlenecek olan Referandum2006 irtibat noktası iletişim bilgilerini (sorumlu kişi adı, telefonu, faks numarası adresi) TTB Merkez Konseyi’ndeki Referandum 2006 İrtibat Merkezi’nin aşağıda yer alan faksına ya da e-posta adresine iletmeniz,

İlinizde belirlenmiş olan sandıkların numaralarını ve bulunacakları adresleri yine TTB Merkez Konseyi’ndeki Referandum 2006 İrtibat Merkezi’nin aşağıda yer alan faksına ya da e-posta adresine iletmeniz,

Referandum2006 için elektronik oy verme işleminin başlamış olduğu www.ttb.org.tr/referandum 2006 adresinin, kampanyaya elektronik olarak katılmak isteyen diğer yerel örgütlerin web sitelerine link olarak konulması ve bu kuruluşların siteleri üzerinden de oy verilmesinin sağlanması için gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

Eki: Oy Tespit Tutanağı Örneği

REFERANDUM2006 İRTİBAT MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak

No:2 Kat: 4  06570 Maltepe-ANKARA

e-posta: [email protected]

web: www.ttb.org.tr/referandum2006

Telefon: (0312)  231 51 73 -74

Faks: (0312)  231 19 52