14 Mart 100.Yıl Logosu

416/2019
07.02.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:04.02.2019 tarih ve 382/2019 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 14 Mart’ın 100.yılı dolayısıyla “1919’dan 2019’a 14 Mart” temalı basın açıklaması ve etkinlik programı paylaşılmıştı.

Bu etkinlikler kapsamında hazırlanan logonun linki aşağıdadır. 2019 yılı içinde tüm yazışmalarınızda, odanızın web sayfasında, facebook ve twitter hesaplarınızda 100. Yıl ambleminin kullanılması bu seneki etkinliklerin anlam ve önemi açısından değerli olacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

http://www.ttb.org.tr/images/100yillogo.pdf