28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı

1428/2017
05.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da “Savaş Göç ve Sağlık” Çalıştayı yapılacaktır.

Çalıştayda “Suriyelilere Sağlık Hizmetlerinin Verilme Koşulları”nın konuşulduğu bir konferansın ardından “Göçmenlerin Sağlık Hakkı”, “Suriyeli Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Türkiye’de Çalışma Koşulları”, “Kültürlerarası Duyarlılık ve Irkçılık” konuları çalışma gruplarında ele alınarak bir tutum belgesi ortaya çıkarılacaktır.

Kesinleşmiş program ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır.

Odalarımızın katılım sağlamaları ve çalışma gruplarında görüşlerini ve deneyimlerini paylaşmaları çalıştayı güçlendirecektir.

Katkı ve katılımlarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri