TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı

053/2018
09.01.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aile hekimliğinde hızla değişen gündemleri ve giderek karmaşık hale gelen sorunları tartışmak üzere 18 Şubat 2018 Pazar günü Ankara’da Aile Hekimliği Kolu Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya varsa Aile Hekimliği Komisyonu, yoksa tabip odası temsilcisi bir aile hekiminin katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın ismi ile iletişim bilgilerinin en geç 12 Şubat 2018 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih: 18 Şubat 2018

Saat : 09:30

Yer   :TTB Merkez Konseyi GMK Bul. Şehit Daniş Tunalıgil Sk.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

 

Toplantı Gündemi:

09.30

Açılış

10.00-11.00

Aile Hekimliği Sürecinde güncel değerlendirme

Oda temsilcilerinin genel değerlendirmesi ve yerel sorunlar

11.15-13.00 

Anayasanın Mahkemesinin topuk kanı kararı ve Aşı reddi

ASM lerde verilen Raporlar

Ücretlerdeki erimeler

Kadın aile hekimleri

Olağandışı ortamda birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan zorluklar

13.30-14.30

 Aile Hekimleri Buluşması 

14.15-15.30

14 Mart Haftası Etkinlikleri