Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu

498/2018
05.03.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kişisel Sağlık Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yayımlanan yönetmelik ve uygulamalar kapsamında nitelikli veri olarak değerlendirilmektedir.  Genetik verilerin ise, Kişisel Sağlık Verileri içinde özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

Genetik çalışmaların giderek ilerlediği ve yaygınlaştığı bir süreçte, genetik verilerin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına yönelik bilimsel, hukuksal ve etik değerlendirmeler daha fazla önem kazanmıştır.

Kurumumuzun da içinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu, “Kişisel Sağlık Verileri – Genetik” Sempozyumunu 06 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirecektir.

Sempozyumun üyelerinize duyurulmasını ve katılımlarının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: Program

http://kisiselsaglikverileri.org/