27 Nisan 2019 TTB Asistan ve Genç Uzman Kol Toplantısı

1111/2019
12.04.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Kolu toplantısı 27 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara Tabip Odası'nın ev sahipliğinde yapılacaktır.

Odanızda var ise Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonundan,  komisyonunuz yok ise uygun görülecek temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 21 Nisan 2019 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarihi  :
27 Nisan 2019
Saati    :10.00
Yeri     :Ankara Tabip Odası Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay-ANKARA

Gündem:
1-Kol Yürütmesi Faaliyet Raporu
2- Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonları Faaliyet Raporları
3-KHK ve Güvenlik Soruşturmaları
            -İş Güvencesi ve Eğitim Hakkı Mücadelesi
            -Çalışma Koşulları, Çalışma Hakkı ve Güvencesizlik
            -Güvencesizliğe Karşı Mücadele
4- Asistan ve Genç Uzman Hekimlerin Sorunları, Mobbing ve Deneyimleri
5- Kadın Asistan ve Genç Uzman Hekimlerin Sorunları, Gündemleri. Cinsiyet Eşitlikçi Mücadele
6- Yeni dönem Kol Yürütmesinin Belirlenmesi