26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1346/2019
07.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplantısı 26 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Toplantıda ayrıca, Odalardan gelecek Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları eğitimleri konusundaki talepler de değerlendirilecektir. Toplantıya katılamayacak odaların, eğitim taleplerini, Kol toplantısı öncesinde iletmeleri gerekmektedir.

Odanızda var ise işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonundan, işçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği komisyonunuz yok ise uygun görülecek temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Mayıs 2019 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sinan Adıyaman
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

Toplantının;
Tarih  :
26 Mayıs 2019
Saat    :09.30
Yer     :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem 
1- Açılış ve Divan Oluşumu
2- Odaların İSİH Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.
3-Sağlık Kurumlarında Şiddet ve İş Kazası Bildirimleri
4-Tabip Odalarına Üye Olmayan İşyeri Hekimlerinin Üyelik Sorunları
5-Eğitim Faaliyetleri ve Odalardan Gelecek Eğitim Taleplerinin Değerlendirilmesi