Özel Hekimlik Komisyonu

1516/2017
19.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan Özel Hekimlik Kolu Toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşerek yeni Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

Özel hekimlik alanına özgü sorunların tespiti ve çözümü yönünde yürütülecek olan çalışmalarda odalarımızın alana özgü özel hekimlik komisyonu oluşturmaları, komisyon kurulamadığı durumda temsilci ve temsilcilerini belirlemesi, çalışmalara aktif olarak katılımlarını sağlaması önem arz etmektedir.

Çalışmaların organizasyonu, iletişimin sağlanması açısından mevcut ya da oluşturulacak olan özel hekimlik komisyonu üyelerinin, ya da temsilci, temsilcilerin adı-soyadı ile birlikte iletişim bilgilerinin kurumumuza en geç 10 Ekim 2017 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Özel hekimlik alanında yürütülecek olan çalışmalara katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M.Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri