11 Ocak 2020 ”Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Deklerasyonu

41/2020
03.01.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye’de hekimlik yapmanın koşullarının her geçen gün zorlaştırıldığı bir dönemde 14 Mart 2020 Programını “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” ana talebi üzerinden gerçekleştireceğiz.

Bu çerçevede “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” deklerasyonunu 11 Ocak 2020 tarihinde Saat:11.00’de Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleştireceğiz.

Deklerasyonun mümkün olan en yüksek katılımla yapılabilmesi sesimizi iyi duyurabilmemiz açısından son derece önemlidir. Katılım sağlamanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri